Côn trùng cắn

Insect Bite (như muỗi, rết, ong, cá tra, …) xoa dầu lên vùng bị đốt, cắn, dầu sẽ giảm ngứa đau xót và sát trùng vùng da bị tổn thương. Ngoài ra, dầu còn được XOA ĐỂ PHÒNG MUỖI ĐỐT