Đau cơ

Muscle Aches xoa dầu và bóp nhẹ vào vùng cơ bị đau.