Đau vai

Scapulodynia xoa dầu và bóp nhẹ vào vùng gân, vai, nách, cứ 2 tiếng xoa 1 lần